GASILSKA ORIENTACIJA

VIRI:

Priročnik za delo z gasilsko mladino, Gasilska zveza Slovenije, Dopolnjena izdaja, Ljubljana, 2013
Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, Gasilska zveza Slovenije, Ljubljana, 2013
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - http://www.sos112.si
Gasilska Zveza Slovenije - http://www.gasilec.net/
Gasilci.org - http://www.gasilci.org/