Zgodovina PGD VAS-FARA
 
Leta 1869, natančneje 18. septembra, je bila na Slovenskem (v Metliki) ustanovljena prva požarna bramba. Njen ustanovitelj je bil metliški graščak dr. Josip Savinšek, ki je prav v maju 1869 zbral prvih 16 fantov in mož ter jim iz svojega denarja na Dunaju kupil prve gasilske čepice. Graščakova zamisel je navdušila še ostale Metličane in tako se je 18. septembra 1869 dokončno izoblikovala požarna bramba v Metliki, ki jo je sestavljalo 27 fantov in mož, ki so morali biti polnoletni (takrat stari nad 16 let).
 
KAKO PA JE BILO PRI NAS?

V začetku 20. stoletja so v Kostelu gasili pod vodstvom žandarjev in ni bilo samostojne gasilske organizacije. Oktobra 1924 je zagorelo v Pirčah pri Antonu Ofaku. Požar se je naglo širil, gasilo pa se je neorganizirano in neuspešno. Zgorelo je več senikov. Takrat so začeli razmišljat o ustanovitvi prostovoljnega gasilskega društva. Pobudo je dal nadučitelj Martin Marinč skupaj z Jožetom Klaričem (Kvarčevim) iz Vasi. Gostilničar Martin Papež je dal takoj nekaj denarja za nakup najnujnejšega pisarniškega materiala: knjig, zvezkov in pravil društev. Čez zimo so pripravili vse potrebno in 18. 5. 1925 v gostilni pri Papežu pripravili prvi občni zbor. Ob ustanovitvi je imelo društvo 32 članov. Člani PGD Vas - Fara so začeli organizirati vaje in zabave. Po vaseh so zbirali prostovoljne prispevke v denarju in materialu.

Že leto dni kasneje so nabrali toliko denarja, da so lahko od kočevskega mestnega društva kupili rabljeno brizgalno in nekaj cevi. Brizgalno je vlekel par konj, z njo pa so rokovali štirje možje. Imela je tudi dve manjši cisterni. Brizgalna je stala 15. 000 din. 9.00 din so takoj plačali v gotovini, ostalo pa je posodila zadružna hranilnica. Oprema (prevozna ročna brizgalna, 120 m C - cevi in dva ročnika) je bila nameščena v seniku Antona Briškija (Mikulovega) iz Vasi. (Slika - Dogodki v sliki)

Prvi večji požar, ob katerem je društvo organizirano nastopilo, je bil v Slovenskem Koželju 30. Januarja 1927. Gorela sta dva senika, Šafarjev in Mavrovičev.

Leta 1930 so začeli razmišljati o gradnji gasilskega doma. Zemljo za parcelo je prodala Japčeva Nežica, industrialec Gorjan pa je dal nekaj lesa, ki so ga z udarniškim delom gasilci posekali. V naslednjih letih so na stebrih postavili streho in pripravili prostor za orodjarno ... .
Društvo je bilo ustanovljeno 18. 5. 1925.
     
celada celada celada
KRONOLOGIJA OSEBNOSTI DOGODKI V SLIKI